Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (Κ.Ε.Ο.Θ.)

family2Η Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (Κ.Ε.Ο.Θ.) ιδρύθηκε το 2001 από επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους και ψυχολόγους), με πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση, στις εφαρμογές της συστημικής σκέψης στο πεδίο της ψυχοθεραπείας και της εκπαίδευσης, τόσο σε ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο.

Από τ ο 2002 η εταιρεία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (E.F.T.A).

Η ΚΕΟΘ προάγει την συστημική σκέψη και πρακτική στη θεραπεία, εποπτεία, και εκπαίδευση, όσο και την εφαρμογή της ψυχοθεραπείας σε άτομα, ζεύγη και οικογένειες.

Η ΚΕΟΘ στηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από τα Ινστιτούτα τα οποία προωθούν την ανάπτυξη της Συστημικής Σκέψης ή/και την επαγγελματική κατάρτιση στην Συστημική/ Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία.

.

 

Στα πλαίσια της συστημικής οπτικής η φιλοσοφία μας έχει ως γνώμονα την πίστη στην μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου όπως εκφράζεται σαν «άτομο-σε-σχέσεις» (individual-in- relationship). Δουλεύοντας με τους ανθρώπους στο πλαίσιο των σχέσεων τους, των συναισθημάτων, των ιστοριών τους και των ελπίδων τους για το μέλλον, δημιουργούμε τεράστιες δυνατότητες. Η αισιοδοξία μας βασίζεται στην στερεά εμπειρία μας που μας έδειξε ότι όταν δουλεύουμε με τους ανθρώπους μέσα από το πλούσιο δίκτυο των σχέσεων τους δημιουργείται ολοκλήρωση, επούλωση και δυνατότητες για καινούριους τρόπους ζωής, ακόμα και εκεί που η ελπίδα φαντάζει παράλογη ή απίθανη

Βασικοί στόχοι

  • Η ανάπτυξη της επικοινωνίας στις ανθρώπινες σχέσεις και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής.
  • Η προαγωγή υγιών διαπροσωπικών σχέσεων ιδιαίτερα στα πλαίσια του γάμου και της οικογένειας
  • Η προώθηση και ανάπτυξη της οικογενειακής θεραπείας στην Κύπρο
  • Η διασφάλιση και κατοχύρωση των πλαισίων και των κριτηρίων της άσκησης του επαγγέλματος του οικογενειακού θεραπευτή.
  • Η προαγωγή των συστημικών εφαρμογών και της συστημικής σκέψης σε ευρύτερους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ευρύτερα συστήματα (π.χ. σχολεία, επιχειρήσεις, επαγγελματικές ομάδες, κ.τ.λ)
  • Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης στον τομέα της οικογενειακής θεραπείας και των συστημικών εφαρμογών.

new-membership-application-form-el

Webmail