Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας – ΚΕ.ΠΑ.ΨΥ.

Ολοκληρωμένη Τετραετής Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Το Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας ανακοινώνει την προσφορά του Ολοκληρωμένου Τετραετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματός Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, με έναρξη το Φθινόπωρο κάθε έτους.

Το τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Συστημική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όλους όσοι θέλουν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για τη Συστημική θεωρία, να αναπτύξουν τα ψυχοθεραπευτικά και συμβουλευτικά τους προσόντα και να αποκτήσουν τον επιστημονικό τίτλο του Συστημικού Ψυχοθεραπευτή.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργεί στο πλαίσιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – E.F.T.A.) για τις σχολές συστημικής – οικογενειακής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα σχεδιάστηκε ώστε να πληροί όλα τα ευρωπαϊκά κριτήρια για την ψυχοθεραπεία με βάση τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy – EAP).

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Webmail