Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου

Το Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΣΙΚ) δημιουργήθηκε το 2009 και αποτελεί ένα Kέντρο συστημικών εφαρμογών, εκπαίδευσης, έρευνας και θεωρητικής εξέλιξης.

Το ΣΙΚ αποτελεί επίσημα συνδεδεμένο μέλος των Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC).

Στο ΣΙΚ προσφέρεται  μια υψηλού επιπέδου τετραετής εκπαίδευση στην συστημική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, η οποία δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας ( EFTA ) και να αποκτήσουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP). Παράλληλα διοργανώνονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που σαν στόχο έχουν την κατάρτιση των επαγγελματιών σε ειδικά επιστημονικά πεδία.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Webmail